KAN-therm: Proizvodnja
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Proizvodnja

На производствените предприятия на KAN в Полша и в Германия се произвеждат висококачествени пластмасови тръби от полиетилен и полипропилен, пластмасови муфи от полифениленосулфон (PPSU), полипропилен рандом ( PP-R) и от месинг, метални делителни фунии и арматура, топлоизолация за подово отопление, както и широк спектър от ламаринени изделия, в това число инсталационни шкафове. KAN е първият и досега единственият в Полша производител на модерните инсталационни муфи от PPSU.

Квалификации на производствените работници и професионализъм на специалистите от развойното отделение гарантират най-високото качество на продуктите KAN-therm.

Качествен контрол на произвежданите елементи се състои както във фазата на производство, така и в местната съвременна изследователска лаборатория.

Производството, както и цялата дейност на фирма KAN, се състои под надзор на система за управление на качеството ISO 9001: 2015.

При високоавтоматизираните процеси на производство се използват модерни технологии, които минимизират разход на енергия и не създават опасност за околната среда.